°Celsius Schroefwarmtewisselaar
Dutch German English Spanish

Theorie


In de schroef-warmtewisselaar is er sprake van indirecte warmteoverdracht. De hoeveelheid warmte die wordt overgedragen kan worden berekend met de onderstaande formule:Formule 1

Q is hierbij de hoeveelheid energie die de schroefwarmtewisselaar in het product inbrengt.


De oppervlakte A is het beschikbare warmte-overdragende oppervlak in de schroefwarmte-wisselaar. Uit formule 1 blijkt dat als het beschikbare oppervlakte 2x zo groot wordt, de hoeveelheid energie die kan worden overgedragen ook 2x zo groot is bij gelijkblijvende U en ΔTln . De hoeveelheid oppervlakte die beschikbaar is, is afhankelijk van het type schroefwarmtewisselaar en de lengte.


In formule 1 is te zien dat het logaritmisch temperatuurverschill ΔTln een belangrijke factor is in de hoeveelheid warmteoverdracht in de schroefwarmtewisselaar. Als het temperatuur-verschil tussen product en thermisch medium groter wordt zal ook de hoeveelheid energieoverdracht toenemen. Het logaritmische temperatuurverschil kan worden uitgerekend volgens formule 2.De warmteoverdrachtscoëfficiënt U is een experimenteel bepaalde waarde die de thermische interactie tussen het product en de machine weergeeft. Deze waarde is onder andere afhankelijk van de korrelgrootte van het product, de thermische geleiding van het product en de schroefwarmtewisselaar, het contactoppervlak van het product met de wand en het stromingsgedrag van het product. De warmteoverdrachtscoëfficiënt wordt in eerste instantie ingeschat voor het maken van een budgetofferte en later geverifieerd tijdens een procestest in het testcentrum.Formule 2

Symbolen

 • A Warmteoverdragend oppervlak [m2]

 • m medium

 • p product

 • Q Vermogen [W]

 • T temperatuur [°C]

 • Tln Logaritmische temperatuurverschil [°C]

 • U Warmteoverdrachtscoefficient [W/m2.K]


  Quicklinks:
  Case Stories
  Contact